20(м²)Инвертор; Работа при -15°C; Класс А++; Smart-Ion Filter; Фреон R-410А
12600.00 грн.
от 65(м2) Инвертор; Новинка 2019; A+++; фреон R-32; Wi-Fi; «CH SMART-ION Filter»
38250.00 грн.
до 50(м2) Инвертор; Новинка 2019; A+++; фреон R-32; Wi-Fi; «CH SMART-ION Filter»
34160.00 грн.
до 35(м2) Инвертор; Новинка 2019; A+++; фреон R-32; Wi-Fi; «CH SMART-ION Filter»
29820.00 грн.
до 25(м2) Инвертор; Новинка 2019; A+++; фреон R-32; Wi-Fi; «CH SMART-ION Filter»
28700.00 грн.
от 65(м2) Инвертор; Новинка 2019; A++; фреон R-32; Wi-Fi; «GENERATON V»
32090.00 грн.
до 50(м2) Инвертор; Новинка 2019; A++; фреон R-32; Wi-Fi; «GENERATON V»
27550.00 грн.
до 35(м2) Инвертор; Новинка 2019; A++; фреон R-32; Wi-Fi; «GENERATON V»
19260.00 грн.
до 25(м2) Инвертор; Новинка 2019; A++; фреон R-32; Wi-Fi; «GENERATON V»
17750.00 грн.
до 85(м2)Не инвертор; Новинка 2019, SMART-ION Filte,GREEN-FIN, ЕСО-FRESH
24300.00 грн. 25999.00 грн.
от 65(м2)Не инвертор; Новинка 2019, SMART-ION Filte,GREEN-FIN, ЕСО-FRESH
22260.00 грн. 23799.00 грн.
50(м2)Не инвертор; Новинка 2019, SMART-ION Filte,GREEN-FIN, ЕСО-FRESH
17250.00 грн. 18662.00 грн.
1 2 3 ... 18 19