20(м²)Инвертор; Работа при -15°C; Класс А++; Smart-Ion Filter; Фреон R-410А
12600.00 грн.
25(м²)Инвертор; Работа при -15°C; Класс А++; WI-FI; Smart-Ion Filter; Фреон R-32
14030.00 грн. 15455.00 грн.
35(м²)Инвертор; Работа при -15°C; Класс А++; WI-FI; Smart-Ion Filter; Фреон R-32
15260.00 грн. 16887.00 грн.
50(м²)Инвертор; Работа при -15°C; Класс А++; WI-FI; Smart-Ion Filter; Фреон R-32
23350.00 грн. 24980.00 грн.
65(м²)Инвертор; Работа при -15°C; Класс А++; WI-FI; Smart-Ion Filter; Фреон R-32
27440.00 грн. 28770.00 грн.
25(м²)Инвертор; Работа при -25°C; Класс А+++; WI-FI; 7-Sky-Tecnology; Фреон R32
16970.00 грн. 17889.00 грн.
65(м²)Инвертор; Работа при-25°C; Класс А+++; WI-FI; 7-Sky-Tecnology; I-Action
29680.00 грн. 30999.00 грн.
25(м²)Инвертор; Класс А++; Работа при -25 С°;Wi-FI опция; Smart ion Filter; Таймер 24
20500.00 грн. 20500.00 грн.
35(м²)Инвертор; Класс А++; Работа при -25 С°;Wi-FI опция; Smart ion Filter; Таймер 24
21310.00 грн. 23560.00 грн.
50(м²)Инвертор; Класс А++; Работа при -25 С°;Wi-FI опция; Smart ion Filter; Таймер 24
29150.00 грн. 33250.00 грн.
до 25(м2) Инвертор; Новинка 2019; A++; фреон R-32; Wi-Fi; «GENERATON V»
17750.00 грн.
до 35(м2) Инвертор; Новинка 2019; A++; фреон R-32; Wi-Fi; «GENERATON V»
19260.00 грн.
1 2 3 4